Onze werkzaamheden

Afkoppelen regenwater

Door het afkoppelen van regenwater wordt het schone hemelwater in het leefgebied gehouden en niet afgevoerd via de riolering. Na een hevige regenbui wordt het bestaande rioleringsstelsel minder belast. De waterzuiveringsinstallaties hoeven hierdoor ook minder regenwater te zuiveren. Riooloverstorten hoeven minder vaak te lozen in sloten. Dit draagt allemaal bij tot een verbeterde waterkwaliteit.BestratingBrugdekdelen, trappen en aanlegsteigers

In eigen werkplaats vervaardigen en restaureren wij brugdekdelen, trappen en aanlegsteigers.Egaliseren rijbanen

Met de nieuwste techniek, een lasergestuurd egaliseerbord, worden rijbanen vlak gemaakt.Machinale bestratingRiolering

Het vervangen van bestaande riolering, of het aanleggen van geheel nieuwe riolering